Rezultati

Rezultati 2021

MPO:

 1. Tomislav Gorički

 2. Božidar Marić

 3. Nino Đurak


FPO:

 1. Ira Molnar Gorički

 2. Ana Gorički

 3. Danica Pajtak


MGreen:

 1. Vanja Brozović

 2. Marin Grbac

 3. Anđelko Zrinski


FPurple:

 1. Tina Milenković

 2. Jelena Geček

 3. Marina Starčić Krvavica


Klubovi:

 1. DGK Varaždin

 2. FDK Zagreb

 3. DGK Eagle

Rezultati 2020

MPO:

 1. Tomislav Gorički

 2. Nino Đurak

 3. Dinko Šimenc


FPO:

 1. Ira Molnar Gorički

 2. Ana Gorički

 3. Danica Pajtak


Klubovi:

 1. DGK Varaždin

 2. FDK Zagreb

 3. DGK Eagle

Rezultati 2019

MPO:

 1. Tomislav Gorički

 2. Aleksandar Aki Vucković

 3. Nino Đurak


FPO:

 1. Danica Pajtak

 2. Ira Molnar Gorički

 3. Ana Gorički


Klubovi:

 1. DGK Varaždin

 2. FDK Zagreb

 3. DGK Zrinski

Rezultati 2018

MPO:

 1. Tomislav Gorički

 2. Marko Marčec

 3. Aleksandar Aki Vucković


FPO:

 1. Danica Pajtak

 2. Ira Molnar Gorički

 3. Ana Gorički


Klubovi:

 1. DGK Varaždin

 2. FDK Zagreb

 3. DGK Zrinski

Rezultati 2017

MPO:

 1. Tomislav Gorički

 2. Nino Đurak

 3. Marko Marčec


FPO:

 1. Danica Pajtak

 2. Ira Molnar Gorički

 3. Maja Šimenc


Klubovi:

 1. DGK Varaždin

 2. FDK Zagreb

 3. DGK Zrinski

Rezultati 2016

MPO:

 1. Aleksandar Aki Vucković

 2. Nino Đurak

 3. Tomislav Gorički


FPO:

 1. Danica Pajtak

 2. Jelena Geček

 3. Natalija Jarec


Klubovi:

 1. DGK Varaždin

 2. FDK Zagreb

 3. DGK Zrinski