Rezultati

MPO

FPO

Poredak Klubova

Rezultati 2019

MPO:

 1. Tomislav Gorički
 2. Aleksandar Aki Vucković
 3. Nino Đurak


FPO:

 1. Danica Pajtak
 2. Ira Molnar Gorički
 3. Ana Gorički


Klubovi:

 1. DGK Varaždin
 2. FDK Zagreb
 3. DGK Zrinski

Rezultati 2018

MPO:

 1. Tomislav Gorički
 2. Marko Marčec
 3. Aleksandar Aki Vucković


FPO:

 1. Danica Pajtak
 2. Ira Molnar Gorički
 3. Ana Gorički


Klubovi:

 1. DGK Varaždin
 2. FDK Zagreb
 3. DGK Zrinski

Rezultati 2017

MPO:

 1. Tomislav Gorički
 2. Nino Đurak
 3. Marko Marčec


FPO:

 1. Danica Pajtak
 2. Ira Molnar Gorički
 3. Maja Šimenc


Klubovi:

 1. DGK Varaždin
 2. FDK Zagreb
 3. DGK Zrinski

Rezultati 2016

MPO:

 1. Aleksandar Aki Vucković
 2. Nino Đurak
 3. Tomislav Gorički


FPO:

 1. Danica Pajtak
 2. Jelena Geček
 3. Natalija Jarec


Klubovi:

 1. DGK Varaždin
 2. FDK Zagreb
 3. DGK Zrinski